Verificari Tehnice Anuale

Informatii utile pentru utilizatorii de case de marcat ca urmare a diverselor nereguli constatate de inspectorii ANAF la punctele de vanzare

In calitate de clienti este recomandat sa fiti informati si de aceea va supunem atentiei cele mai frecvente cauze pentru aplicarea sanctiunilor contraventionale, conform prevederilor legale (aliniatul de mai jos), aplicate de ANAF in cazul unui control la punctul/e de vanzare (amenzi intre 3 000 – 60 000 lei):
1. Neindeplinirea obligatiei agentilor economici de a se dota si de a utiliza casele de marcat.
2. Neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale si/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului.
3. Neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat.
4. Lista/denumire incompleta a produselor/serviciilor cu care este programata casa de marcat.
5. Lipsa cartii de interventie si a registrului special plus actele care fac dovada fiscalizarii/schimbarii punctului de lucru etc. De asemenea nerespectarea obligatiei de a pastra, complete si actualiza cartea de interventie.
6. Nerespectarea obligatiei de a notifica unitatea de service in momentul constatarii defectarii casei de marcat, neoperarea in registrul special a operatiunilor efectuale si neemiterea de chitante, in conditiile legii, pentru respectivele operatiuni si facturi la cererea clientului.
7. Nerespectarea obligatiei de a incheia cu furnizorii de role contracte ferme continand clauzele de livrare numai a consumabilelor de tipul si cu caracteristicile tehnice prevazute in manualul de utilizare, care sa asigure mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare etc.
8. Nerespectarea utilizatorilor caselor de marcat de a incheia cu distribuitorii autorizati de case de marcat contracte de service continand clauze care sa asigure conditiile de functionare optime pentru casa/le de marcat si care sa permita service-ul doar persoanelor autorizate, inregistrate in baza de date a MFP.
9. Nerespectarea obligatiei de catre utilizatorii caselor de marcat de a pastra si arhiva rola jurnal, raportul fiscal de inchidere zilnica si registrul special.
10. Nerespectarea obligatiei de a preda memoria fiscala spre pastrare si arhivare atunci cand este cazul (memorie fiscala defecta, plina, inchidere punct de lucru etc.).
11. Neafisarea anunţurilor de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia acestora de a solicita şi de a păstra bonul fiscal sau posibilitatea de a nu achita un bun sau un serviciu in cazul in care respectivul comerciant refuza sa dea bon fiscal.
12. Nerespectarea utilizatorilor caselor de marcat de a efectua cel putin o revizie tehnica anuala asupra casei de marcat, schimbare data/ora (vara/iarna) si modificare cotei TVA cand este cazul.
13. Detinerea la punctele de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor,  a unor sume de bani care nu pot fi justificate prin datele inscrise in documentele emise cu aparatele de marcat electronice fiscale, in registrul special sau prin chitante.
Datele de mai sus sunt cu titlu informativ si va ajuta sa fiti cat mai pregatiti in cazul unui control!
Legislatie:
– OUG 28/1999 aprobata prin Legea 64/2002 cu modificarile si completarile aduse prin Legea 264/2008, OUG 91/2014 aprobata prin Legea 267/2015, OUG 6/2015, OUG 8/2015 aprobata prin Legea 186/2015, OUG 10/2015 si OG 17/2015;
– Norme metodologice aprobate prin HG 479/2003 rep. cu modificarile si completarile aduse prin OG 47/2007, Legea 264/2008; Ordinul 228/2014 si HG 73/2014.