Amenzi aplicate de ANAF pentru nerespectarea exploatarii AMEF

Amenzi aplicate de ANAF pentru nerespectarea exploatarii AMEF

Amenzi aplicate de ANAF pentru nerespectarea exploatarii AMEF

Reguli pentru evitarea amenzilor la regimul utilizarii caselor de marcat

conform legislatiei in vigoare (OUG 28/1999 si Normele sale de aplicare)

Actiunea Textul din Normele de aplicare Amenda-lei
Comunicati firmei de service despre defectarea casei de marcat conform procedurii din contractul de service ART.102. (7) În cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorul notifică distribuitorul sau unitatea de service acreditată, după caz, păstrând dovada notificării defecțiunii, iar reconstituirea cărții de intervenții și prezentarea acesteia la organul fiscal se va face în 72 de ore de la anunțarea defecțiunii. Modalitatea de notificare este cea prevăzută de părțile contractante la momentul comercializării aparatului de marcat electronic fiscal sau ulterior.”  

 

2000-4000

Emiteti chitante fiecarui client atunci cand casa de marcat nu functioneaza . Inregistrati vanzarile in Registrul special. ART.6. (2) Până la repunerea în funcţiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepţia taximetriştilor, înregistrează toate operaţiunile efectuate în această perioadă într-un registru, denumit în continuare registru special, care se completează fără ştersături şi fără spaţii neutilizate.

ART.7.(1) Până la repunerea în funcţiune a aparatului defect utilizatorii, cu excepția caselor de schimb valutar, emit chitanţe, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clienţilor, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. …“

Avertisment / 1500- 20000 Confiscare sume

Suspendare

Scrieti in Cartea de interventii ora la care ati anuntat firmei de service defectarea casei de marcat ART.6. (1) În situaţia defectării aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii consemnează în cartea de intervenţii a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentată în anexa nr. 1, data şi ora la care au anunţat defectarea acestuia şi păstrează notificarea efectuată conform celor convenite de părţile contractante potrivit dispoziţiilor art.1 alin.(8^1) din ordonanţa de urgenţă.  

 

2000-4000

Dupa ce tehnicianul de service  a reparat casa de marcat  totalizati vanzarile din Registrul special si emiteti un bon fiscal cu aceasta valoare. ART.6. (5) La repunerea în funcţiune a aparatului tehnicianul unităţii de service acreditate, denumit în continuare tehnician de service, consemnează în registrul special, după ultima înregistrare a operaţiunilor efectuate de utilizator, data şi ora începerii funcţionării aparatului, sub semnătura şi numele în clar ale tehnicianului de service.“

 

 
Efectuati revizia tehnica a casei de marcat ART. 106.(2) Distribuitorii autorizați sunt obligați ca, prin intermediul propriilor tehnicieni de service sau ai unităților de service acreditate, să asigure: …d) efectuarea a cel puțin o verificare anuală a a.m.e.f.  
Nu permiteti persoanelor neautorizate sa intervina asupra casei de marcat OUG 28- Art. 4. (12). Utilizatorii a.m.e.f. sunt obligaţi:  f) să permită intervenţia tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de service asupra a.m.e.f.; prin persoană autorizată se înţelege persoana înregistrată în baza de date a Ministerului Finanţelor Publice privind distribuitorii autorizaţi, unităţile acreditate pentru comercializare şi/sau service şi tehnicienii de service pentru a.m.e.f.; 4000-6000
Contractul de service pt. casa de marcat se anexeaza la Cartea de interventii ART.102. 8) Distribuitorii autorizaţi sau unităţile acreditate din reţeaua acestora, au obligaţia să anexeze la cartea de intervenţii o copie a contractului de service pentru aparatul în cauză, pentru perioada de garanţie sau pentru perioada de postgaranţie, după caz.  
Urmariti data la care ANAF hotaraste cuplarea casei dvs. de marcat la serverul national Pana la 30 oct. 2018 ANAF va aduce precizari privind termenele de la care casele de marcat vor trebui cuplate cu serverul national. 8000-10000

Confisc.sume

Suspendare

Inmanati bonul fiscal clientului g) neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul a.m.e.f. şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului 1000-2000